Search This Blog

Thursday, September 18, 2008

Малолетничко насилство ... ножеви ...

Секоја година имаме случаеви каде децата користат нож во детските пресметки ...

читај повеќе »

Ке рече некој - ќути американските деца користат аутоматско оружје ... ама америте нека се грижат за нивните деца а ние за нашите ... мора многу да се работи на искоренувањето на малолетничкото насилство ... родителите, школите, НВО-та ... секој треба да партиципира ... децата треба ангажирано да го поминат детството ... да се спремат за реалниот живот на возрасните ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter