Search This Blog

Friday, September 19, 2008

БДП во второто тромесечие од годинава пораснал за 6.5 проценти ...

БДП во второто тромесечие од годинава пораснал за 6.5 проценти ... Владата вели дека е тоа резултат на нејзините економски реформи и дека процентот е незабележен во МК понова економска историја ... Се прашува ли некој, анализира ли некој колкав е процентот на раст на БДП кој произлегува од ценовниот раст и инфлацијата која оваа година се движи во опсег околу десет проценти ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter