Search This Blog

Monday, January 18, 2010

Наместо нови инвестиции нови промотори

http://sustainche.files.wordpress.com/2009/06/invest-in-macedonia.jpg http://papata1962.blog.bg/photos/55898/original/Invest%20in%20Macedonia.jpg
Македонија минатата година го спушти нивото на странски инвестиции на скромни стотина милиона долари, но и покрај тоа не се откажува од моделот на носење на странски инвеститори:         Повеќе ».....

За да одговориме дали сме на вистинскиот пат во секторот на странски директни инвестиции ке треба парцијално да одговориме на сите погоре зацртани модели. Македонија по мене лута во преголемите очекувања за странски инвестиции кога ги нема решено најглавните политични проблеми внатрешни и надворешни. За Македонија нивото на странски инвестиции е повеќе политичко одколку еконосмско прашање.

Еве линкови од постари записи на слична тема:

No comments:

Blog Archive

Site Meter