Search This Blog

Monday, January 04, 2010

Груевски отворено изјавува дека Уставниот суд е партијска машина на опозицијата

Отворениот напад на Груевски дека Уставниот суд и некои од Уставните судии се партијски војници е најмалку срамна изјава на нашиот Премиер. Светско правило е судските одлуки да не ги коментираат – никој особено не политичар, особено не Премиер на една држава. Со тоа самиот Премиер задава смртоносен удар на судските реформи. Самиот вели бидејки ние не ги избравме тие се партијски војници на опозицијата.           Повеќе ».....

Господине Груевски за да не Ви паѓаат законите на Уставен суд а и на други судски инстанци, особено европски судски инстанци – направете напор законите кои ги носите да не се во спротивност со Уставот. Уставните судии имаат задача само да кажат дали законот е во согласност со Уставот или не. Со ваквата изјава Вие станувате предводник на непочитување на судот и неговата независност.

No comments:

Blog Archive

Site Meter