Search This Blog

Monday, March 19, 2007

ЗОНО - манија

По “успехот“ на слободната економската зона Бунарик ... сите побрзаа да отворат вакви или слични економски зони во своето маало т.е. Општина ...

Ака се редат иницијативи за слободни економски зони или само економски зони во сите општини во Македонија ... Штип, Куманово, Прилеп, Битола, Гевгелија, Стумица, Кавадарци, СЛОБОДНА ЕКОНОМСКА ЗОНА - ВАРДАРСКА СИЛИКОНСКА ДОЛИНА , Крива Паланка, Кочани, Скопје, ... и незнам уште колку ...

После сево ова некако ми се гледа уште пореално моето залагање за Македонија во целост како слободна економска зона ...

Но што со ова ... каде се резултатите ... ??! Има една народна која вели дека “.. Видела жаба дека коњите се потковуваат - па и таа дигнала нога ..“ - преведено тука на темава значи дека “..Од секое дрво свирче не се прави ...“ - или пренасилено е од напливот на слободни економски зони кои се само парче хартија ...

Заштедата и капиталот на МК граѓани и бизмнисмени се претежно или во перници ... ли во странски банки или во некои примамливи острови по светот ... а ние се утепавме од молење странските државјани да дојдат да инвестираат ...

- slobodna ekonomska zona ... Slobodna trgovska zona ... Слободна трговска зона ... Free trade zone ... Freihandelszone ... Zone franche ... Strefa wolnego handlu ... Serbest Bölge ... Vrijhandelszone ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter