Search This Blog

Thursday, March 08, 2007

ЗАТВОР ... Македонија

Последните случувања со свртувањето на интересот за состојбата во Македонските Затвори ... кој го опсервирав во два поста ... ЗАТВОРСКА НАВАЛИЦА - 9 Февруари, 2007 ... ЗАТВОР или парична казна - 22 Февруари, 2007 ... ме подсетија дека всушност ние сите живееме во еден затвор што се нарекува Македонија ...
za urivanje na site dzidovi copy (Medium).jpg
Зошто ... Едноставно како и кај затворениците така и во затворот наречен Македонија важат правилата на затворот ...
- Има ограда и зид ... Нашата ограда е Шенгенскиот зид кој ни го наметна ЕУ и никако несака да го сруши ...
- Има строги затворски правила ... кои ни ги наметнаа оние кои не подигнаа високи зидови ...
- Има чувари ... Чувари ни се разните амбасадори и евро представници ... представници од светска банка и ММФ ... Има и чувари локалци ... за поефтино да и е на ЕУ ...
- Дозвола за излегување од затворот имаат само оние кои добро се однесуваат во затворот ...
- Затворот се полни со процесите на реадмисија ...


Olesnuvanjeviza(B).JPG
stop za vizniot rezim copy (Medium).jpg
Image1109-1913(TV16)[1].jpg
Image1109-1912(TV16).jpg
Image1109-1843(Sitel)[2].jpg

No comments:

Blog Archive

Site Meter