Search This Blog

Wednesday, March 28, 2007

Microsoft PowerToys for Windows XP

На линкот на - Microsoft PowerToys for Windows XP ... ке најдете неколку мали и бесплатни програми за Windows XP ...

Color Control Panel Applet for Windows XP

DownloadDownload page
1472 KB

SyncToy PowerToy

DownloadDownload page
821 KB

RAW Image Thumbnailer and Viewer

DownloadDownload page
47.7 MB

ClearType Tuner PowerToy

Downloadsetup.exe
2 MB 5 min @ 28.8 Kbps

HTML Slide Show Wizard

DownloadHTMLSlideShowSetup.exe
416 KB 3 min @ 28.8 Kbps

Alt-Tab Replacement

DownloadTaskswitch.exe
534 KB 3 min @ 28.8 Kbps

Open Command Window Here

DownloadCmdHere.exe
514 KB 2 min @ 28.8 Kbps

Tweak UI

DownloadTweakUI.exe
147 KB 1 min @ 28.8 Kbps

Tweak UI for Itanium™-based systems

DownloadTweakUI.exe
224 KB 1 min @ 28.8 Kbps

Power Calculator

DownloadPowerCalc.exe
624 KB 3 min @ 28.8 Kbps

Image Resizer

DownloadImageResizer.exe
521 KB 2 min @ 28.8 Kbps

CD Slide Show Generator

DownloadSlideshow.exe
548 KB 3 min @ 28.8 Kbps

Virtual Desktop Manager

DownloadDeskman.exe
550 KB 3 min @ 28.8 Kbps

Taskbar Magnifier

DownloadMagnifier.exe
515 KB 2 min @ 28.8 Kbps

Webcam Timershot

DownloadTimershot.exe
610 KB 3 min @ 28.8 Kbps

Од сите горе наведени мали но моќни програми најкористен за мене до сега е - Image Resizer - ImageResizer.exe ... Со оглед на тоа што скоро сите фотоапарати од сегашна генерација даваат можност за големи резолуции од 4 и повеќе мегапиксели - а за интернет потреби размена на слики и правење на презентации и слај шоуа - нема потреба од големи резолуции ... Со ова мало но моќно програмче набрзина се прави одлично намалување на резолуцијата на сликите ...

Има еден Марфиев закон кој гласи: “Сите добри работи се кратки (мали) и прости ...“

Resize digital pictures quickly ... На овој линк се ви е објаснето ... прочитајте го и нема да зажалите ...
Resize Pictures dialog box

No comments:

Blog Archive

Site Meter