Search This Blog

Sunday, March 11, 2007

ТАВЧЕ ГРАВЧЕ

Германците решиле да ја намалуваат невработеноста на Турското население во Германија (повеќе од 2.5 милиона се сега во Германија - и да не се чудиме што редовно во последните години Турција дава 12 поена на Евровизија ...)... држејки им курсеви како се прават Шишкебапи ...

Да не не чуди ако некоја мудра глава од ЕУ ни предложи да организираме курсеви како се прави тавче гравче ... за да се намали нашата невработеност ....

Еве решив и јас да учествувам во намалувањето на нашата невработеност ... учејки ги луѓето - како се прави тавче гравче ... видете тука ... Искрајно јас го обожавам тавче графчето ... уф, уф, уф ... мммм ... Има една мана мора да се спие после со отворен прозор и затоа е добро да се јаде во летно време ... :)

No comments:

Blog Archive

Site Meter