Search This Blog

Tuesday, March 20, 2007

ОСЛОМЕЈ ... игри

Што ига се игра околу ТЕЦ Осломеј ... ке се давал под закуп ??! ... Демек тој што ке сака да го закупи ке мора да има доволно количини на квалитетен јаглен ... приближно 30.000 тони јаглен со задоволителни топлински карактеристики ...

** За користење на термоцентралата ЕЛЕМ ќе наплаќа надоместок, а парите ќе се искористат за дислокација на коритото на реката Темница.

Не ми е јасно кој во Македонија има свој рудник за јаглен - па да ја закупи термоцентралата ... Што игра е ова во време на криза за електрина енергија ...

ТЕЦ „Осломеј“ е со инсталирана моќност од 125 МВ. Оваа термоелектрана во вкупното производство на електрична енергија во Република Македонија учествува со околу 8,6%.

No comments:

Blog Archive

Site Meter