Search This Blog

Thursday, March 22, 2007

СЕКОЈА КАПКА Е ВАЖНА

Човечкиот организам може да преживее без храна триесетина дена а без вода може само недела дена ... Основен предуслов за добро земјоделиее е водата и сонцето ... Ако можеа Израелците од пустиња да прават земјоделски парцели преку системот капка по капка ... веројатно можеме и ние како земја со доволно сонце и доволна количина на вода ... од Македонија да направиме Калиформија ...

Но да видиме каква е ситуацијата со водите (Езерата - природните и вештачките, Реките, и подземните води) ... Класификација на водите по светски стандарди ... имаме ли ние таква класификација на сите водни ресурси ... Се следи ли состојбата од година на година дали ни се подобрува или влошува класификацијата на водите ...

Тука малку повеќе - ке се задржам за реките на Македонија ... Каков е квалитетот на водите на нашите реки - кои се крвотокот на водите ... За жал квалитетот на водите на нашите реки е катастрофално лош ... Прва категорија на квалитет имаме само блиску до изворите - а со доаѓањето на првото населено место веднаш паѓа квалитетот на водите ...

Кривци за ова се агротехничките мерки кои се употребуваат во земјоделието а со дождовите вештачките ѓубрива се слеваат во коритата на реките и ги загадуваат ... Понатака отпадните води од населените места воопшто не се филтрираат - ниту механички ниту хемиски ... Сиромаштијата го прави своето и отпадните води директно одат во реките ... Не за џабе се вели “..сиромавиот двапати плаќа..“ ... Со ваква неквалитетна вода потоа се залеваат нивите низ водотеците и како фидбек - ни се враќа загадена храна на нашите трпези ...

Добар напис на темава има и денешен Дневник - Само една македонска река е чиста ...
**
Не се грижиме доволно за нашата вода, која е богатство за чија непроценливост се' уште не е доволно развиена свеста кај населението. - Вината прво се бара кај граѓаните, а потоа и кај власта.
** Радика е најчиста македонска река, која ги задоволува стандардите за прва класа. Треска и Црн Дрим се од втора класа, а преостанатите се загадени. Исклучително загадена е Пчиња, но и Брегалница, Лепенец, Црна Река, Струмица. Вардар се класифицира во повеќе категории, во зависност од сливното подрачје
** Првпат спроведуваме сеопфатно мониторирање на водите, по што ќе ги класифицираме. Ќе се направи и анализа за тоа каде и колку пречистителни станици се потребни
** казните за фирмите што не ги почитуваат директивите за заштита на животната средина се ниски и се одговара прекршочно
** ЕУ бара до 2015 година сите води во Македонија да бидат со квалитет од прва или од втора категорија. Според податоците од МЖСПП, пречистителните станици сега се финансираат само од странски донации.

За водат пишував до сега повеќе пати ...
- КОСТОВСКИ ... насекиран ... 7 Март, 2007 - 16:27
- ЗЛЕТОВИЦА ... 22 Февруари, 2007 - 14:22
- ВОДАТА - Скопска ... 21 Февруари, 2007 - 20:47
- Рашче - загрозено !! ... 7 Август, 2006 - 10:43
- Бунари - Септички јами ... 28 Јули, 2006 - 09:13
- ЖЕШКО ... 27 Јуни, 2006 - 10:55

Поради сето горе кажано - не случајно се вели дека новата световна војна ке биде војна за питките води ... настрана од тоа што се најавува од водата преку раздвајањето на водородот од кислородот да се направи чиста енергија ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter