Search This Blog

Thursday, December 11, 2008

GmailBlog ...

http://photos1.blogger.com/x/blogger2/6909/827/1600/z/5166/gse_multipart1494.png

Скоро сите посериозни светски компании имаат свои блогови ... преку кои ги соопштуваат новостите од својата работа, советуваат за начинот како полесно да се употребува нивниот производ ... преку коментарите добиваат фидбек корисни информации ...

читај повеќе »

Зошто се користи платформата на блогот за вакви соопшувања ... просто затоа што ако сум ги ставил во некој РСС прелистуач, јас веднаш по нивнато објавување ке ја дознам новоста/информацијата која ми ја нуди дотичната компанија ...

За таква цел е и GmailBlog - от ... кој јас еве дури сега го откривам ... Се чудам на нашите компании кои премалку ја користат платформата на блогот ... неколку наши државни институции имаат блогови - но тоа е премалку за огромната корист од поседување на блог за секоја компанија и организација ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter