Search This Blog

Wednesday, December 17, 2008

Скопје, фото панорами - према Желаезничка станица, Цементарница и Кисела Вода ... (седмо продолжение ...)


Со овој пост го продолжувам серијалот од летоска со Скопски Панорами ... овојпат објективот на фотоапаратот е усмерен во правец на Железничка Станица, Цементарница и Кисела Вода ...

читај повеќе »

Досегашните постови со Панорами према различни делови од Скопје беа:

1.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/1Large-26.jpg?t=1229534137

2.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/2Large-26.jpg?t=1229534202

3.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/3Large-25.jpg?t=1229534229

4.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/4Large-24.jpg?t=1229534272

5.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5Large-22.jpg?t=1229534301

6.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/6Large-20.jpg?t=1229534324

7.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/7Large-16.jpg?t=1229534352

8.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/8Large-16.jpg?t=1229534377

9.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/9Large-15.jpg?t=1229534416

10.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/10Large-14.jpg?t=1229534442

11.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/11Large-14.jpg?t=1229534465

12.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/12Large-14.jpg?t=1229534741

13.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/13Large-14.jpg?t=1229534766

14.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/14Large-12.jpg?t=1229534799

15.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/15Large-11.jpg?t=1229534829

16.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/16Large-9.jpg?t=1229534878

17.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/17Large-9.jpg?t=1229534905

18.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/18Large-8.jpg?t=1229534930

19.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/19Large-8.jpg?t=1229534959

20.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/20Large-8.jpg?t=1229534987

21.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/21Large-7.jpg?t=1229535071

22.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/22Large-7.jpg?t=1229535097

23.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/23Large-6.jpg?t=1229535122

24.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/24Large-5.jpg?t=1229535146

25.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/25Large-4.jpg?t=1229535172

26.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/26Large-4.jpg?t=1229535211

27.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/27Large-4.jpg?t=1229535238

28.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/28Large-4.jpg?t=1229535264

29.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/29Large-3.jpg?t=1229535293

30.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/30Large-3.jpg?t=1229535321

31.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/31Large-3.jpg?t=1229535349

1 comment:

Anonymous said...

slab kvalitet na fotografiite...

Blog Archive

Site Meter