Search This Blog

Monday, December 15, 2008

Во екот на финасиската криза, МК граѓани вратија под перница 9 милиони евра ...

Во екот на финасиската криза МК граѓани вратија под перница 9 милиони евра ...

читај повеќе »

  • Во екот на кризата, односно во октомври, само за еден месец, штедните влогови на граѓаните и на фирмите во македонските банки и штедилници се намалиле речиси за 9 милиони евра.
  • во октомври вкупните депозити изнесувале 106 милијарди и 796 милиони денари, за разлика од септември, кога биле повисоки и изнесувале 107 милијарди и 345 милиони денари.
  • уплашени пред се' поради случувањата во минатото кога пропаднаа неколку домашни штедилници и банки, граѓаните почнаа да ги повлекуваат парите од нашите банкарски институции.
  • во најкритичниот период се повлекувале дури и по два милиона евра дневно или околу 40 милиони евра за еден месец, односно во втората половина на октомври и во првата половина на ноември.

No comments:

Blog Archive

Site Meter