Search This Blog

Monday, December 29, 2008

Музејот на Македонија - годишна археолошка изложба 2008-ма ... фото сторија

Музејот на Македонија - годишна археолошка изложба 2008-ма ... фото сторија

1. Некрополите кај Марвинци - Валандово

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/1Large-4.jpg?t=1230508614

читај повеќе »

Мапа на археолошките ископувања за 2008-ма

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/0Large.jpg?t=1230508733

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/01Large.jpg?t=1230508765

2. Некрополите кај Марвинци - Валандово

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/2Large-4.jpg?t=1230508805

3. Вардарски Рид - Гевгелија

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/3Large-4.jpg?t=1230508862

4. Вардарски Рид - Гевгелија

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/4Large-5.jpg?t=1230508917

5. Вардарски Рид - Гевгелија

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/5Large-5.jpg?t=1230508958

6. Виничко Кале - Виница

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/6Large-5.jpg?t=1230509231

7. Виничко Кале - Виница

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/7Large-5.jpg?t=1230509310

8. Цареви Кули - Струмичко

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/8Large-5.jpg?t=1230509370

9. Цареви Кули - Струмичко

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Large-5.jpg?t=1230509418

10. Цареви Кули - Струмичко

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/10Large-5.jpg?t=1230509473

11. Цареви Кули - Струмичко

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/11Large-4.jpg?t=1230510689

12. Баргала - Штип

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/12Large-4.jpg?t=1230510797

13. Баргала - Штип

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/13Large-2.jpg?t=1230510849

14. Исар - Штип

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/14Large-2.jpg?t=1230510912

15. Исар - Штип

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/15Large-2.jpg?t=1230510954

16. Книги кои може да се пролистаат и купат во Музејот на Македонија - како и содветни копии на оделни артефакти ...

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/16Large-2.jpg?t=1230511067

17. Книги кои може да се пролистаат и купат во Музејот на Македонија - како и содветни копии на оделни артефакти ...

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/17Large-2.jpg?t=1230511105

18. Плаошник - Охрид

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/18Large-2.jpg?t=1230511176

19. Плаошник - Охрид

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/19Large-2.jpg?t=1230511214

20. Плаошник - Охрид

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/20Large-2.jpg?t=1230511255

21. Плаошник - Охрид

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/21Large-2.jpg?t=1230511288

22. Премиерот и неговиот омилен археолог ...

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/22Large-2.jpg?t=1230511323

23. Премиерот и неговиот омилен археолог ...

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/23Large-1.jpg?t=1230511480

24. Тетовско Кала - Балтепе

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/24Large-1.jpg?t=1230511587

25. Тетовско Кала - Балтепе

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/25Large-1.jpg?t=1230511621

26. Археолошки алат - нешто без што не може да се замисли археолг/шка ...

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/26Large-1.jpg?t=1230511714

27. Археолошки алат - нешто без што не може да се замисли археолг/шка ...

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/27Large-1.jpg?t=1230511778

28. Скупи - Скопје

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/28Large-1.jpg?t=1230511844

29. Скупи - Скопје

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/29Large-1.jpg?t=1230511885

30. Скупи - Скопје

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/30Large-1.jpg?t=1230511913

31. Скупи - Скопје

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/31Large-1.jpg?t=1230511984

32. Скупи - Скопје

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/32Large-1.jpg?t=1230512045

33. Стоби - Градско

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/33Large-1.jpg?t=1230512204

34. Стоби - Градско

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/34Large-1.jpg?t=1230512254

35. Стоби - Градско

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/35Large-1.jpg?t=1230512300

36. Таор - Скопско

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/37Large-1.jpg?t=1230512354

37. Таор - Скопско

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/36Large-1.jpg?t=1230512394

38. Таор - Скопско

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/38Large-1.jpg?t=1230512444

39. Кастелот над Пчиња - Кожле

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/39Large-1.jpg?t=1230512555

40. Кастелот над Пчиња - Кожле

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/40Large.jpg?t=1230512618

41. Кастелот над Пчиња - Кожле

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/41Large.jpg?t=1230512640

42. Стибера - Прилепско

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/42Large.jpg?t=1230512821

43. Стибера - Прилепско

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/43Large.jpg?t=1230512873

44. Хераклеја Линкестис - Битола

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/44Large.jpg?t=1230512969

45. Хераклеја Линкестис - Битола

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/45Large.jpg?t=1230513058

46. Хераклеја Линкестис - Битола

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/46Large.jpg?t=1230513097

47. Хераклеја Линкестис - Битола

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/47Large.jpg?t=1230513131

48. Киклопски зидини - Енгелана

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/48Large.jpg?t=1230513245

49. Киклопски зидини - Енгелана

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/49Large.jpg?t=1230513277

50. Киклопски зидини - Енгелана

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/49Large.jpg?t=1230513277

No comments:

Blog Archive

Site Meter