Search This Blog

Sunday, December 28, 2008

Денеска во 12 ч. во Музејот на МК - ке се отвора голема изложба на позначајните откритија од многуте последни архео ископувања

Денеска во 12 ч. напладне во Музејот на МК - ке се отвора голема изложба на позначајните откритија од многуте последни архео ископувања ...

читај повеќе »

Тоа е можност на крајот на годината да се направи пресек на позначајните архео артефакти пронајдени на бројните и големите архео истражувања во Македонија ... најголемите досега ... артефакти пронајдени во Скупи, Таор, Стоби, Стибера, Хераклеја, Плаошник, Енгелана, во некрополите на Марвинци, на Вардарски Рид, Цареви Кули, Виничко кале, штипскиот Исар, Баргала, Кожле и на Тетовско кале. ...

Зошто на сајтот на Музејот на Македонија сеуште нема никава најава за овој настан ...

Најавено беше дека изложбата ке ја отвори Премиерот на РМ ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter