Search This Blog

Wednesday, December 24, 2008

И стимулацијата за трето дете е можен неуставен закон/пропис/мерка ...

Дознаваме дека Уставниот суд го земал во разматрање законот/прописот со кој се предвидува воведување паричен надомест за мајките кои родиле трето дете ... на приватна иницијатива пред Уставниот суд за оценување на Уставноста на овој закон/пропис - Уставниот суд го зема во разгледување предлогот на предлагачот да се укине овој закон/пропис - поради повредува правото на еднаквост ставање во нерамноправна положба на други граѓани кои имаат само едно или две деца.

читај повеќе »

На законодавците нешто не им оди со препрочитувањето на Уставот ... скоро секој трет закон им паѓа на уставен суд ... пак ке се обвинува лицето Б.Ц. за мешање во работата на Уставниот суд ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter