Search This Blog

Saturday, December 27, 2008

Митска, легендарна, библиска, историска ... Македонија ...

Некогаш преку образовниот систем не убедуваа дека Македонија е многу богата земја ... со планини, реки, ливади, шуми и ораници ...

читај повеќе »

Земја со многу стопански погодности ... земја крстопат на балканот ... богата со рудни богатства ... богата со паметен и образовен народ ... богата со енергија ... некојпат во Македонија се спроведуаа разни реформи крстени како

  • аграрни, колективизација ... комасација .. мелиорација ... како
  • индустриски ... електрификација, индустријализација ... како
  • обнова и изградба пруги, патишта, мостови ...

Во сегашноста најнмногу се посветува внимание на митовите и легендите, на историјата и предисторијата ... на мртвите - заборавајки ги живите ...

Некој упорно не убедува менувајки ни ја свеста дека од митовите, легендите, историјата можеме да живееме ... дека коренот е најбитен ... ке не доведат ли поради тоа во ситуација само корења да ни останат - па ке мораме да се научиме и јадења од корења да правиме ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter