Search This Blog

Wednesday, December 31, 2008

Волан, сработеното во 2008-ма - малку бројки ...

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/godinaposetasajtmetar2008.png?t=1230717348
Преглед на посети во 2008-ма
Во 2008 година волан има посета од 211.500 уникодни посети, т.е 657.000 клика - што дневно представува бројка од 580 уникодни постети т.е. 1200 клика ...
На ваква посета воопшто не се надевав ... се надевам дека оние кои ме посетуваат се задоволни од содржините кои ги подигам ... интересно е дека старите содржини кои се наоѓаат преку пребарувачи достигнуваат респектабилен процент од над 35 проценти ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter