Search This Blog

Wednesday, December 10, 2008

60 ГОДИНИ УНИВЕРЗАЛНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ... денеска е Меѓународен ден на човековите права ...

http://i232.photobucket.com/albums/ee51/mirjana56/deklaracija0001.jpg http://i232.photobucket.com/albums/ee51/mirjana56/deklaracija0002.jpg

клик на сликите за поголеми и читливи ...

60 години од Унивезалната декларација за човекови права ... денеска е Меѓународен ден на човековите права ...

читај повеќе »

Наместо јас да пишувам пост за темата ке ликувам пост од неоспорно постручен и порелевантен од мене, на една од Црните овци - 10 -ТИ ДЕКЕМВРИ 2008 ...

Човековите права претставуваат систем од правила за кои се договориле луѓето. Човековите права не се природни и покрај тоа што му припаѓаат на секој човек со неговото раѓање. Тие се многу вештачки, дефинирани од човекот на одреден степен од неговиот цивилизациски развој. Правата ги имаме затоа што така се договориле луѓето. повеќе прочитајте тука ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter