Search This Blog

Monday, December 29, 2008

Извршителите во мирување 6 месеци ...

Се најавува дека законот за измена на законот кај Законот за извршители - каде се предвидува надлежност на извршителите да се добива само преку потврда од нотар - се одложува за шест месеци ... ке одел законот на широка расправа ...

читај повеќе »

Во изборна година Владата пресмета најпрвин дека пазарџиите се респектабилна бројка па им попушти ... а сега тоа истото го прави и за огромниот број на неплаќачи на комуналните сметки ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter