Search This Blog

Monday, March 09, 2009

ПР - Јелцин ...

http://www.vreme.com.mk/images/Image/Boris%20Jelcin%20mava%20po%20masa%20za%20kosovo%20(Small).jpg http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/3F53DB33276AE1429846BCB49695A366.jpg

Важни се три нешта:

Повеќе »

  • прво, во кампањата мора да правите работи кои ќе ве прикажат дека сте човек од народот;
  • второ, ако се кандидирате од позиција на власт, поттикнете ги најмасовните категории на избирачи да гласаат за вас или за вашиот кандидат преку зголемување на пензиите, давањето стимулации за земјоделците, пакети за сиромашните и сл.
  • и на крајот, ако и тоа не е доволно за победа на вашиот кандидат, кажете им на граѓаните што се' страшно може да им се случи на нив и на земјата ако случајно победи вашиот конкурент.
Многу сличности гледам во нашето ПР представување ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter