Search This Blog

Saturday, March 14, 2009

Ден на дрвото - ист кадар третпат ...

http://img81.imageshack.us/img81/2818/logotreedayns3.gif
Денеска по третпат се организира акцијата “Ден на дрвото - засади ја својата иднина ...“... Секое засадување на зеленило е во склад со моето убедување ... би сакал некој официјално да ни ги прикаже резултатите од првото и второто засадвање ...
  1. Ден на дрвото ... шест месеци потоа ...
  2. Ден на дрвото ...
  3. Посвојување на - “Млади садници“ ...
  4. Посвоив парк ...
  5. 10 милиона нови дрвца ... планира да засади Владата ..

No comments:

Blog Archive

Site Meter