Search This Blog

Thursday, March 26, 2009

Моше Баум на распит во полиција ... вратен од граничен премин ... кој го доведе Моше Баум ?? ...

Против Моше Баум се спроведува предистражна постапка во полиција на база на кривичната пријава од најголемиот доверител/производител на млеко од Струмица ...

Повеќе »

Моше Баум иако ја купи млекарницата за едно евро - не обезбеди пари за исплата на мледкрите туку продолжи да откупува млеко за беспари уште два месеца ...

И некои други бизнисмени посочуваа дека Моше Баум е жива превара ... Кој го доведе Моше Баум ?? ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter