Search This Blog

Monday, March 09, 2009

И Виктор Трифуновски - го гледаме како повремен колумниста ...

http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/1319F784E6A9974B8938B14DFF7D42CD.jpg
На Виктор Трифуновски наш колега блогер, кој и до сега има објавувано колумни во весниците - повторно му излезе колумна во Дневник Интервенционизмот не дејствува ...
Во написов кога ја поздравив првата колумна на Фемгерила истотака во Дневник - пропуштив да го додадам името на Виктор Трифуновски наш колега блогер, кој досега има објавено повеќе колумни во кои се залага дека спасот од економските маки треба секојпат да се бара во Либерализмот ...
  1. Фемка - фемка како колумнистка во Дневник ...
  2. Алена - промоција ... фоктки и факти ...
  3. БЛОГЕРИ vs. МК НОВИНАРИ ... БУКАРСКИ ...
  4. БЛОГЕРИ vs. МК НОВИНАРИ втор дел ...
  5. Блогот & МК новинарство ...

1 comment:

Anonymous said...

Ne se veli "kolumnista" tuku "kolumnist".

Blog Archive

Site Meter