Search This Blog

Thursday, March 19, 2009

Трето дете падна на Уставен ...

http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/B4DA512C7739484EB0E35409AA64D468.jpg

Селективниот приод за помаѓање на само некои фамилии (од селектирани региони ...) кои имаат трето и четврто дете - падна на Усатавен ... Просто е Уставот предвидува рамноправност на сите граѓани на Македонија ... тоа го знае секој правник почетник, но владата сепак го предвиде ...

Повеќе »

Владата иако не би требало да коментира одлуки на Уставен преку разни начини ни порачува дека Уставниот суд е последното упориште на минатиот систем и дека тоа нема да биде ушпте долго ... Уставниот суд излезе со тумачење дека законите кои доаѓаат во Собртанието не се соодветно и стручно подготвени, особено од аспект на уставноста на законот ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter