Search This Blog

Tuesday, March 03, 2009

ЕУ проширување - 5 години потоа ... Прага ...

http://www.eu2009.cz/images/design/eu-2009-cz.gif

Во сенка на изборните активност во Македонија некако со мало внимание на јавноста помина Конференцијата во Прага - Conference "EU Enlargement - 5 Years After" ...

читај повеќе »

  • каде на маса беше натамошното проширување на ЕУ со земјите кандидати ...
  • каде се разговараше за принципипите за проширување ...
  • искуствата од последните проширувања ... последните проширувања биле избрзани ...
  • каде старите членки на ЕУ изразија мислење дека не треба да се брза со натамошното проширување ... дека земјите кандидати треба прво да си ги решат проблемите со земјите членки ...
  • каде новите членки - посочија дека не треба земјите кандидати да се заборават и остават сами да ги решат проблемите ... особено оние од бивша ЈУ ...
  • Шведска на пример идниот председавач на ЕУ ... искочи со мислење дека решавање на меѓусебните спорови на земјите кандидати треба да стане нов услов за прием во ЕУ ...
На конференцијата од наша страна присуствуваше Вицепремиерот Боцевски - кој се обратил со свое излагање ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter