Search This Blog

Saturday, January 05, 2008

Цркви & Џамии - спас за душата ... Маж на векот во МК - спас за МК ...

Црквите и Џамиите се спас за душата на нородот ... Читам во Македонија моментално се во изградба 120 цркви ... Колкав е бројот на изградените не го знам сигурно е неколку стотини ... На ова треба да го додадеме бројот на Џамиите и бројот на другите места каде се слави и велича Бог ... Еве ке лупнам бројка од една иљада верски објекти ... Што без малку дава бројка на - 2500 жители еден верски објект ... Многу ли се малку ли се не е ни битно за она што сакам да го кажам ...

Во МК во последните 20 години не се изгради ни еден објект - фабрика каде би се запослиле нови вработени ... а нивниот број би бил над иљада нововработени ... ги затворивме сите фабрики и претпријатија кои броеа над 3000 вработени ... од окои неколку беа кои броеа над 10.000 ...

На МК и треба некој кој ке и понуди спас за невработените кои ги има повеќе на број од оние вработените ... тој ке биде прогласен за маж на векот во МК ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter