Search This Blog

Tuesday, January 22, 2008

Патишта во МК ... Влада на М

Сликата “http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/296B1D0C5D98EB47BD5234741654745C.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Колку и каде ке финасира МК влада оваа година - во патната инфраструктураа во МК ...

Владата има намера за реализирање на капитални проекти во патната инфраструктура да потроши 6,25 милијарди денари или 102 милиони евра и 16,3 милиони евра за нови инвестиции на делници од регионални патишта.

- дозавршувањето на обиколниот автопат на Скопје за што се наменети 4,6 милиони евра
- Табановце - Куманово за чија реализација се определени околу 707.000 евра
- Демир Капија - Смоквица околу 900.000 евра.

- Радовиш - Струмица ќе бидат одвоени 4,8 милиони евра
- третата лента на патниот првец Градско - Прилеп се планирани 1,8 милиони
- ски-центарот "Кожуф" е предвидено 4,2 милиони евра
- пат до населбата "Сончев град" се проектирани 700.000 евра.
- Жировнички мост - Бошков мост ќе се поддржи со околу два милиони евра
- Делчево - Црна Скала со 325.000 евра
- по 650.000 евра се планирани за заобиколницата Охрид - улица "Железничка" и за рехабилитација на патниот правец Тетово - Јажинце
- приклучоци на клучката "Прдејци" се предвидени над 160.000 евра

-1,06 милиони евра се предвидени за реконструкција и рехабилитација на регионални патни правци и наплатни станици.

Колку знам ке се гради и патот од Крушево до Манастирот кој Тоше го помагаше ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter