Search This Blog

Saturday, January 12, 2008

Куполи и надградба на Собранието на РМ

Сликата “http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/8B8F5B4F84268345A22FBAD1BC20194C.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
Сликата “http://www.vest.com.mk/images/%7B263FCDD4-B470-420B-82BC-E6F97491A79D%7D_sobranie-2.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
И покрај многуте критики на дел од стручната јавност за нарушување на лик на зграда која е под заштита на државата ... се турка планот за реконструкција - доградба на подпокрив/кат на кровот на собранието со поставување на трите куполи ...
Директорот на Управата за заштита на културното наследство Паско Кузман Ќе биде идниот претседател на Комисијата за реализирање на постапката за изведување на реконструкцијата, доградбата и надградбата на зградата на Собранието на Македонија. Вака вчера одлучи собраниската комисија за прашањата на изборите и именувањата.
Во Комисијата ќе членуваат и архитектот Јован Стефановски Жан предложен од Здружението на архитекти на град Скопје, а од НСДП пратеникот Иван Анастасовски
.

Сликата “http://i248.photobucket.com/albums/gg177/lbocvarov89/Plansobranie.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
На темата посетете го линкот тука за да се запознаете за детали и размислувања ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter