Search This Blog

Sunday, January 27, 2008

Ветерот & Бродовите ... Алтернативна еко енергија

Сликата “http://www.smh.com.au/ffximage/2008/01/23/kiteship1_wideweb__470x338,0.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Сликата “http://zeropoint.freeblog.hu/files/Sky%20Sail.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Силата на ветерот историски гледано највеќе е користена во морепловството ... но поради огромните терети и потребата за брз превоз ветерот кај бродовите се користи само во многу мал број случаи ... претежно за спортски цели и за џилитење ... едрењак ... море ... женско друштво ...

Во услови кога со енормното користење на фосилните горива (кои полека се исцрпуваат ...), и огромната еколошка загаденост од издувните гасови ... морепловците т.е. некои луѓе експериментираат дали може дел од потребната енергија за пловење на бродот да се искористи со енергијата на ветерот ... како на долната слика позајмена од Дневник

Сликата “http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/E7EA1D2435356F4DB8CB98A57BF29158.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Се работи за експериментално користење на огромен падбран кој поврзан со компјутер и специјална програма - го намалува до 30 проценти потребното гориво за да се помине одредена дестинација ...

Вакви комбинирани варијанти имаме одавна и кај автомобилите кои се движат на струја - сеедно дали се на соларна енергија или се полнат на струја ... И таму енергијата на акумулаторот заменува добри 40 проценти од потребите за енергија на автомобили ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter