Search This Blog

Thursday, January 31, 2008

Јапонците не‘ даруваат ...

Сликата “http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/4DDC57E4DC969342AC5C159D94162151.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
На 17 здравствени дома во Македонија вчера им беа доделени 19 возила за итна медицинска помош, како донација на јапонската влада за македонското здравство.
- ... донацијата е во вредност од над шест милиони долари и, покрај возила, содржи медицинска опрема, 17 рендген-апарати, ЕКГ-апарати, пет компјутерски томографи.
- Ова е седми грант едноподруго на јапонската влада наменет за македонското здравство. Вкупните инвестиции од 1995 година досега се околу 40 милиони евра.
Благодарност на јапонските граѓани - кои знаат што е најнеопходно во нашето здравство ... брза и навремена посета на тешко болните - вомисија на спасување на животи ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter