Search This Blog

Thursday, January 03, 2008

Како први така други ...

Ке ви прикаѓам тука уште една група на деца кои ја играа играта од моето детство ... Лизгалица и како први така други ...

Kako prvi 1 (Large).jpg

Ме чудеше само зошто нема девојчиња во ова друштво ...

Kako prvi 2 seirdzii (Large).jpg
Имаше и сеиирџии ...
Kako prvi 3 (Large).jpg
Сепак играда победи ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter