Search This Blog

Wednesday, January 16, 2008

Јанез Сајовиц ... бара МК државјанство ...

Сликата “http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/B1DDE005CBE3344AAF1486D806E0A60D.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Толку се возљуби во Македонија што еве бара да биде МК државјанин товаришот Јанез Сајовиц ... се разбира ова е последица од одлуката на Уставниот суд на МК - која донесе одлука дека тој како странец не може да биде прв човек на јавниот радиодифузен сервис.

No comments:

Blog Archive

Site Meter