Search This Blog

Wednesday, January 16, 2008

“112“ - е ЕУ број за сите итни служби ... Редно е да биде и кај нас ...

Незнам зошто досега ова не е спроведен кај нас ... Навистина кој ке ги памети сите посебни броеви за Пожарна, Полиција, Прва помош, ... или незнам која друга итна служба ...

Еден број 112 за сите итни служби

No comments:

Blog Archive

Site Meter