Search This Blog

Tuesday, January 08, 2008

Попова Шапка - на продажба ...

Друштвото за угостителство и туризам "Попова Шапка" ги подготвува последните документи за третиот обид да се продаде овој зимско-планински туристички центар на јавен тендер. На продажба се двата хотела "Славија" и "Попова Шапка" со вкупно 240 легла, 11 ски-лифтови и влечници, како и кондолната(?) жичница до Тетово.

Попова Шапка од спортско туристички центар - во последните години е попознат по некои други “центри за обука“ ... и е нормално што нема купец ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter