Search This Blog

Friday, December 21, 2007

Граници ... луѓе ги поставуваат - луѓе ги рушат ... и зидовите ... GENS UNA SUMUS.

Една земја е нашата планета ... но луѓето заради свои потреби поставија граници и зидови ... го поделија светот на интересни сфери и си го штитат пашалукот ...

za urivanje na site dzidovi angliski copy (Medium).jpg

Но луѓето и ги рушат зидовите ... Ако може птиците да летаат каде сакаат - зошто човекот е ограничен со граници и зидови ??! ... Светот од егоистички причини е длабоко поделен на “повеќевредни“ и “помалкувредни“ ...

- GENS UNA SUMUS ...

zivot bez granici angliski (Medium).jpg

No comments:

Blog Archive

Site Meter