Search This Blog

Monday, December 10, 2007

Уништување на Музичката продукција при МРТ ...

Сликата “http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/740D4F8D9E8CBE45AD5CE8AAB51CDCF9.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Во сталното реформирање на МРТ се заговара укинување на Музичката продукција при МРТ ...

Зарем ке се дозволи да пропадне и отиде во заборав историјата на МК музика која прку Музичката продукција на МРТ - стои некаде во фонотеката на МРТ ... Зарем до тоа дереџе спадна МК држава што не може да финасира институции од Национален интерес ... т.е. пооделни негови делови ... Се укинаа скоро сите оркестри при МРТ ... Радио Хорот ... И остана МРТ да биде медиум кој ке ги слика политичарите како сечат ленти по водоводи и нови фабрики ... Не благодарам не ни треба воопшто таква МРТ ... Тоа е како некој да предложи да се укини Архивот на Македонија ...

Укинување на Музичката Продукција при МРТ е разнебитување на МК култура - изразена преку песната ... особено преку изворните народни песни ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter