Search This Blog

Tuesday, December 25, 2007

На Македонија моментално и' треба информатички и технолошки подем ...

Нема човек во МК - кој не се сложува со констатацијата од насловот ... Ова го вели Владата на РМ ... Континуирано прави чекори кон спроведување на горната премиса. Резултати секако се очекуваат на среден рок - за неколку години ... Но, на оваа влада и требаат резултати сега ...

Што е предлогот, како да се мрднеме од долната точка на невработеноста ... нискиот стандард ... сиромаштијата ... Од решавањето (или нерешавањето ...) на овие три работи - ке зависи опстанокот на оваа Влада на следните избори.

Во МК била најниска стопата на предприемливоста ... несакале луѓето да отвараат свои фирми и да се самовработуваат ... Нека се праша некој зошто е тоа така ... Во одговорот на ова прашање е решениото на проблемот на стопанскиот пораст на економијата ни ... а одтука и мрднувањето на трите точки (невработеноста ... нискиот стандард ... сиромаштијата ...) во нагорна линија (позитивна де ...)...

No comments:

Blog Archive

Site Meter