Search This Blog

Sunday, December 30, 2007

Антологија за Александар Македонски - Светлана Христова - Јоциќ

Гласникот „Македонските духовни конаци“ - „Портал“ направи пресек на пишувања на наши автори за “Ацета“ - популарниот назив меѓу младите за Александар Македонски.

Авторката на Антологијата проценила дека за Ацета во светот посојат скоро 300 илјади книги ... Плутарх, Квинт Куртиј Руф, Јустин, Витрувиј и др. (текстови од антички автори). Антологијата содржи и извадоци од американскиот научник Јуџин Борза, познат во науката како „македонски специјалист“, чии тези за непостоењето никаква генетска врска меѓу Грците и Александар Македонски ... Прличев, Пулевски, Шахов се Мк автори кои пишувале во минатото за Ацета ...

Александар Македонски не бил Грк, Македонија и Тракија никогаш не биле населени со Грци, ниту во времето на Александар, ниту во времето на владеењето на Римјаните“. Коста Шахов во весникот „Македонија“ ...

Доказите укажуваат дека македонскиот јазик бил различен од обичниот антички грчки јазик, употребуван како јазик на дворот и дипломатијата. - Македонските погребни обичаи укажуваат на различно гледање на задгробниот живот од грчките, дури и за време кога биле обожавани многу исти богови. - Јасно е, прикажувајќи различни историографски и филозофски ситуации, дека античките писатели ги гледале Грците и Македонците како два одделни и различни народи, чиишто односи биле означени со значителна антипатија, ако не отворено непријателство.

Ваков сличен пресек за разните изворни автори за Александар Македоски има објавено и Васил (Циле) Тупурковски ... Книгите на Циле наидоа на одобрување кај дел од јавноста - но и на бројни критики од историчарите, што јавни што онака позди грб ... дека на Циле не му било местото да се меша во нивната работа ...

... for a longer period of time he studied the history of the ancient Macedonian state, and wrote and published the "History of Ancient Macedonia" in four books:
- History of Macedonia till the death of Alexander the Great of Macedon;
- History of Macedonia from the death of Alexander the Great of Macedon till the Roman Wars;
- Filip the Second and Alexander the Great of Macedon.
- He also published children's editions of the History of Ancient Macedonia
.

No comments:

Blog Archive

Site Meter