Search This Blog

Tuesday, December 25, 2007

Владата бара мобилен оператор за администрацијата ...

Во услови кога во Владата добиле сознание дека годишно на телефонски разговори се трошат скоро 50 милиони евра ...

Владината служба за општи и заеднички работи вчера објави јавен повик за избор на мобилен оператор кој ќе им нуди услуги на органите на државната управа во 2008 година. Според повикот, пакетот на услуги треба да содржи еднаква тарифа кон сите мобилни и фиксни мрежи, која ќе изнесува најмногу до 3,3 денари по минута разговор, тарифирање по секунда од почетокот на разговорот, бесплатни разговори помеѓу претплатничките броеви и минимален буџет за набавка на нови мобилни апарати од 7.000 денари со сим картичка.

Владата и администрацијата е најголемата “фирма“ во државата ни ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter