Search This Blog

Wednesday, December 26, 2007

Пушење ... целосна забрана во МК ...

Пушењето е навистина штетно ... осем кога е за медицински потреби ... Кај нас пушењето е забрането со закон ... дозволено е само на специјално обележани места и простории ...

Целосна забрана за пушењето во МК - предлага и се залага Министерството за здравство ... Време е целосно да се одвикнеме од “благодетите“ на пушењето ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter