Search This Blog

Thursday, December 27, 2007

МРТВ - културно и историско наследство ...

Иницијатива за заштита на МРТВ - како културно и историско наследство ... побараа постарите вработени во МРТВ со образложение дека во фонотоката на радиото и видео архивата на телевизијата е зачувана МК историја ...

Ја подржувам иницијативата ... МРТВ несмее да го следи примерот на урисувањето на Нова Македонија, кое не смееше да се дозволи ...

Ни треба мала национална телевизија која како и Архивот на Македонија ке ја чува фоно и видео историјата на Македонија ... Не ни е потребна грандиозна ТВ која ке биде само маркетиншко средство на партијата на власт ... Сето ова треба да е финасирано од буџетот ... без пари нема музика ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter