Search This Blog

Wednesday, August 27, 2008

Пластичните кеси во историја ...

http://thefourthside.files.wordpress.com/2008/04/plastic_bag.jpg?w=300&h=400 http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Articles/448E507E0AE9314380D62DC29A55F0A3.jpg

Најлон кесите претставуваат дел на отпадот создаден во домаќинствата, а нивната прекумерна употреба претставува проблем, односно ги среќаваме насекаде и не само што претставуваат баласт, туку го нагрдуваат нашето опкружување, парковите, реките, езерата, односно сите убави простори во кои нашиот граѓанин ...

читај повеќе »

Пластичните кеси (најлон кесите) ке отидат во историја поради загадувањето на животната средина ... нема подобар начин во борбата од загадувањето со ПВЦ кесите од нивната забрана за употреба ... многу земји тоа го имаат воведено во практика ... и нашето Министерство за животна средина по одржаната Кампања - замена на пластичните кеси со платнени торби донесе:

No comments:

Blog Archive

Site Meter