Search This Blog

Wednesday, August 27, 2008

Уште еден трговски центар ...

http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/540B5E66152B6945B65BCF9A7C72A8ED.jpg http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/7D6C8EDB61DA044BB7090E8CF264C0A0.jpg
Во Македонија во последните десетина години не заплискаа странски трговски центри ... да ги бројам ли:
Да ги додадеме и домашните крупни трговски центри
До кога во Македонија ке се градат само трговски центри а од фабрика нема ни “а“ ... трговските центри оние големите се само конкуренција на малите ... кои како последица се затвараат, со што се става крај на ерата на малото стопанство - толку фаленото во времето на рушењето на минатиот систем ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter