Search This Blog

Wednesday, August 20, 2008

100.000 нерегистрирани возила ...

Што значи бројката од 100.000 нерегистрирани возила ... осем што таа представува опасност за учесниците во сообраќајот, бидејки во евентуална штета не може да се побара надокнада од осигурителен завод ... тоа значи дека за неколку последни години имаме армија од новосоздадена сиромаштија од 100.000 луѓе, кои некојпат имале дури и кола да возат ... но сега се приклештени од сиромаштијата и безработицата и наеднаш се наоѓаат во групата на бедните и сиромавите ...

Ова може да биде и сериозен индикатор за некоја политичка партија, на избори да им се обрати на овие луѓе бидејки се тоа над 250.000 гласачи ... моќна бројка ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter