Search This Blog

Tuesday, August 05, 2008

Колективно лудило ...

Во преписка со еден наш познат блогерски ник го искажав мислењето дека:

“... МК блог сцена -по одреден број на години ке ја проучувааат политиколози, социолози и психолози, за да ги утврдат причините на колективното лудило на овој мал народ - кој незнае да си го најде патот за својата егзистенција, туку тоне во патриотизам до национализам ...“

No comments:

Blog Archive

Site Meter