Search This Blog

Tuesday, August 19, 2008

Државата реши да направи “ред“ во издаваштвото на учебници ...

Државата реши да направи “ред“ во издаваштвото на учебници ... По определувањето на правото за печатење на 50 тома на МК книжевност, на само еден помалку познат издавач (книги на метро ...) - државата се впуштиво ставање ред во издаваштвото на учебници ... некои од издавачите се жалат дека е тоа крај на издаваштвото ... на некои други ова им прија ... си траат и си прават - тријат раце што би се рекло ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter