Search This Blog

Wednesday, August 27, 2008

Академикот Петар Илиевски во врска со спорот за нашето име ...

Академикот Илиевски и другпат се има изјаснувано дека Македонија и во античко време се делела на Горна и Долна и дека и во тоа време сме биле или Северна или Горна Македонија ... за ваквите свои истражувања на времето го известил Глигоров ... во најновиот предлог на Нимиц не гледа како лошо решение, бидејки тоа ја одразува географската стварност ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter