Search This Blog

Monday, August 25, 2008

“ГОЛЕМИТЕ УШИ“ - СЕ` ПОГОЛЕМИ ...

http://www.vest.com.mk/images/%7B26424EEC-7AFF-4562-A99E-FBF39B7C2E69%7D_uho-2.jpg

Зголемувањата на правата за прислушување и нивното проширување представува лесна можност за манипулација ... особено према политичкиот противник ... со што драстично паѓаат човековите права и правото на приватност ... “Големиот брат„ - се повеќе гледа ... особено слуша ...

читај повеќе »

Со измените во Законот за кривичната постапка, судот ќе може да нареди следење на комуникациите во случаи кога постои само сомневање дека некој

 • тргува со дрога,
 • пере пари,
 • шверцува или дека ја злоупотребува службената положба.
 • случај на сомневање за изнуда,
 • уцена,
 • царинска измама,
 • проневера,
 • измама,
 • примање и давање поткуп,
 • противзаконито посредување,
 • незаконито влијание врз сведоци и
 • за кривични дела сторени преку средствата за електронска комуникација.
 • осебните истражни мерки се преземаат за кривични дела за кои е пропишана казна затвор од најмалку 4 години и за дела за кои е пропишана казна затвор до 5 години, за кои постои основано сомнение дека се извршени од организирана група, банда или злосторничко здружение.
 • освен спуштањето на критериумите за тоа кои кривични дела ќе бидат предмет на посебните истражни мерки, спуштено е и нивото на веројатноста дека некој е можен сторител ...

1 comment:

Anonymous said...

http://gongfu.com.ua - Visit us or die!

Blog Archive

Site Meter