Search This Blog

Thursday, June 21, 2007

БДП - GDP ... драматично висок пораст

Вчера на прес конференција искочи Владата и рече во Македонија во првите шест месеци се случи чудо ... БДП порасна за цели 7 проценти ... но ова граѓаните ке го почуствувале дури за неколку години - десетина ... :)

Пред извесно време имав пост - ОГЛЕДАЛЦЕ - огледалце мое ... кажи на светот кој има најголем БДП ...

- Кога на државата нема да и се свидеше некој податок таа веднаш ке го решеше проблемот - ке го сменеше директорот на Дежавниот завод за статистика . ...
- Едновреме се манипулираше со растот на индустриското производство и со податоците што излегуваа од државниот завод за статистика ...
- Потоа флагрантно се влијаеше на податоците од последниот попис - во однос на бројот на Аблнците во МК ...
- А сега на државниот завод за статистика му се ампутира дека не го мери реално порастот на “БДП“ ...
-
Владата ќе ја менува методологијата за пресметка на БДП

Менувањето на методологијата која тогаш во Април оваа година се најави - ги донесе новиве бројки за пораст на БДП ... кој несомнено многу ја расположи Владата ... Би сакал тоа и народот да го осетеше ... Вака ке ми остане горчина во устата од помислата дали е сево ова само голо штимање на бројки ... или е навистина драматичен скок ... Ако е второто искрајни честитки до Владата ... ако е првото ... се разбира критики до Влладата - која барајки драматично добри бројки во статистиката на БДП ... ја смени методологијата ...

- Во првиот квартал од оваа година, поточно од јануари до крајот на април, бруто-домашниот производ пораснал за 7 проценти.
- За споредба, ланскиот пораст на БДП во првиот квартал изнесувал 2 отсто, во вториот 3,4, во третиот 4, а во четвртиот квартал бил 2,7 проценти.
- Растот не е од сезонски карактер, тврди Владата, туку е реален.
- Сепак, за да ги осетиме благодатите од порастот, односно за да се подобри животниот стандард, според Владата, треба 10 години во континуитет да остваруваме ваков пораст на БДП, плус да има странски инвестиции.
- Растот е резултат на порастот во сите индустриски гранки. Индустријата и рударството имаат пораст од 11,6 проценти, трговијата на големо и на мало од 13,6, сообраќај и врски од 11,1, банкарски услуги за 12,5, градежништво за 5,8, земјоделство за 3,5 и така натаму.

- „Ова е досега историски најголемиот квартален пораст во Македонија од нејзиното осамостојување. Освен тоа, се зголемило индустриското производство за 10 отсто, има физички пораст на извозот за 53 отсто, додека во вредност тој е зголемен за 47 проценти“, изјави премиерот Никола Груевски на вчерашната прес-конференција.

GDP = consumption + investment + (government spending) + (exportsimports)

** Бруто домаћи производ (БДП или GDP*) је економски израз који представља укупну продукцију роба и услуга, остварну у националној економији (домицилној земљи), без обзира на власништво. То подразумева да БДП укључује вредност продукције страних лица (компанија) у земљи, а искључује активности фирми у власништву домаћих резидената у иностранству. БДП представља укупно створен домаћи доходак.

- BDP ... GDP ... Gross domestic product ... Брутен вътрешен продукт ... Bruttoinlandsprodukt .... Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ... Producto Interno Bruto ... Produit intérieur brut ... Prodotto interno lordo ... Produkt krajowy brutto ... Валовой внутренний продукт ... Бруто домаћи производ ... Gayri safi yurtiçi hasıla ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter